Športová akadémia pre najmenších

07.09.2017 20:24

Športová akadémia

 Olympijského klubu Michalovce

 

Olympijský klub Michalovce otvára Športovú akadémiu pre deti predškolského veku, narodené v rokoch 2011 – 2013. Hlavným cieľom projektu je obohatiť pohybový režim detí, rozvíjať kondičné a najmä koordinačné schopnosti v senzitívnom období.

 

Začíname:  3.októbra 2017

UTOROK  15.30 – 16.30 hod

ŠTVRTOK  15.30 – 16.30 hod

Telocvičňa  ZŠ Školská Michalovce                           

Poplatok: 10€ mesačne

 

Hypokinéza sa stala celospoločenským problémom. V súčasnosti deti prevažnú časť svojho voľného času trávia sedavými aktivitami, čo nás núti hľadať spôsoby ako vrátiť pohybovú aktivitu na úroveň prirodzenej životnej potreby. Dominantným činiteľom je v tomto smere rodina. Rodičia hrajú aktívnu úlohu v procese formovania postojov spojených s pohybovými aktivitami. Mnoho rodičov však popri pracovných a rodinných povinnostiach nemá čas na fyzické činnosti spolu so svojimi deťmi. Na to aby sa šport stal súčasťou životného štýlu človeka, je potrebné tento vzťah začať budovať už v materskej škole.

Pohybová príprava bude zameraná na všeobecný rozvoj pohybových schopností. Deti prejdú základmi atletiky, gymnastiky a spoznajú rôzne športové hry. Naším cieľom je vybudovať trvalý vzťah detí k športu ale aj objaviť  a podporovať talenty.

 

 PaedDr.Radmila Hajdúková  0905 967 930                      PaedDr.Juraj Vetrecin  0908 627 185