Prichádza čas bilancovania

21.11.2021 21:53

Rok 2021 bol pre všetkých zložitý a plánovať podujatia či akcie bolo nemožné. Napriek prekážkam spôsobených pandémiou sa nám podarilo šíriť myšlienky olypizmu, venovať sa mládeži i seniorom. Činnosť klubu sme zhrnuli v krátkom videu. 

Nakuknite PRIATELIA.  www.youtube.com/watch?v=Xo6RR4z4pxw

Činnosť klubu ocenil aj SOŠV a Klub fair play. Získali sme Cenu Vincenta Lafka pre najlepší olympijský klub, člen výkonného výboru Viliam Kohút bol ocenený Diplomom Fair play. Predseda klubu Jozef Uchaľ a Radmila Hajduková získali Bronzový odznak SOŠV.