Olympic Cup 2017

28.06.2017 12:47

OLYMPIC CUP 2017 – tenisový turnaj hráčov nad 50 rokov

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ:   Olympijský klub Michalovce

Termín:              2.júl 2017

Miesto:               tenisový kurt bývalé SOU stavebné

Prezentácia:      do7.30 hod na kurte

Riaditeľ súťaže:  PaedDr.Jozef Uchaľ  prihlášky:  telefonicky č.t.: 0903 603 359  e-mail: uchal@5zs.sk

Hlavný rozhodca :  Mgr. Michal Jenčík

Ceny : 1.-3.miesto trofej,  všetci hráči prezent od OK Michalovce

Štartovné:  5€ / hráč

 

II.TECHNICKÉ USTANOVENIA

Systém súťaže : hrá sa podľa platných pravidiel tenisu

Súťažná kategória:  štvorhra muži, hráči sa prihlasujú samostatne, dvojice sa budú žrebovať.

Časový program:  7.30 hod prezentácia a žrebovanie dvojíc.

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANVENIA

Hráči sú povinní počas celého turnaja byť k dispozícii a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní hráči sa zúčastňujú súťaže na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           PaedDr.Jozef Uchaľ

                                                                                                                       predseda OK Michalovce