Dnes nové

Vzácna návšteva v Michalovciach

25.02.2020 15:33
Michalovce sa hrdia titulom Európske mesto športu a veru zaslúžene. V stredu 19.2.2020 sme bilancovali minulý rok  v rámci oceňovania najlpeších športovcov mesta. Prítomní hostia tlieskali mládeži, dorastu i dospelým reprezentantom rôznych druhov športu ale najväčší potlesk sa niesol sálou v...

Olympijský odznak všestrannosti

26.11.2019 16:33
  www.olympic.sk/clanok/skoly-v-projekte-olympijsky-odznak-vsestrannosti?view-context=odznakvsestrannosti   Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) je športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike realizovaný na školách, zameraný na podporu...

Končí sa rok a my bilancujeme

26.11.2019 11:20
Tento kalendárny rok sa končí a nás čaká už len Valné zhromaždenie ZOK SR a plavecká štafeta. Pestrú plejádu podujatí si pozrite v tomto krátkom videu.  www.facebook.com/okmichalovce/videos/436970137219106/

VIII.Valné zhromaždenie olympijského klubu

26.04.2018 19:38
Vo štvrtok 26.4.2018 sa v MsKS konalo VIII.Valné zhromaždenie OK. Predseda, Jozef Uchaľ, informoval prítomných o činnosti v roku 2017, predložil návrh rozpočtu pre rok 2018 a plán práce, ktorý prítomní členovia jednohlasne schválili. Prítomní sa dozvedeli o novinkách a dianí SOV, o pripravovaných...

Športová akadémia pre najmenších

07.09.2017 20:24
Športová akadémia  Olympijského klubu Michalovce   Olympijský klub Michalovce otvára Športovú akadémiu pre deti predškolského veku, narodené v rokoch 2011 – 2013. Hlavným cieľom projektu je obohatiť pohybový režim detí, rozvíjať kondičné a najmä koordinačné schopnosti...

Olympic Cup 2017

28.06.2017 12:47
OLYMPIC CUP 2017 – tenisový turnaj hráčov nad 50 rokov   I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Usporiadateľ:   Olympijský klub Michalovce Termín:              2.júl 2017 Miesto:        ...

X.ročník Olympijských festivalov Slovenska

22.04.2017 18:31
Slovenský olympijský výbor a ústredný štáb Olympijských festivalov Slovenska (OFS) vyzýva všetky slovenské školy, olympijské kluby, centrá voľného času a podobné organizácie, aby sa zapojili do aktivít OFS, resp. aby pokračovali v úspešnej práci z minulých rokov s cieľom zapojiť...

VII.Valné zhromaždenie OK Michalovce

22.04.2017 18:24
Dňa 20.4.2017 sa v MsKS v Michalovciach uskutočnilo VII.Valné zhromaždenie Olympijského klubu Michalovce, na ktorom sa zhodnotila bohatá minuloročná činnosť klubu a jeho pestré aktivity smerované k letnej olympiáde v Riu 2016. V rámci posolstva k OH v Riu, OK uskutočnil množstvo sprievodných akcií...