X.ročník Olympijských festivalov Slovenska

22.04.2017 18:31

Slovenský olympijský výbor a ústredný štáb Olympijských festivalov Slovenska (OFS) vyzýva všetky slovenské školy, olympijské kluby, centrá voľného času a podobné organizácie, aby sa zapojili do aktivít OFS, resp. aby pokračovali v úspešnej práci z minulých rokov s cieľom zapojiť do projektu čo najviac slovenských detí.

Zmyslom a hlavným cieľom organizovania OFS je podnietiť všetkých zodpovedných, rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, ale aj príslušné inštitúcie, školy a školské zariadenia k tomu, aby si vo väčšej miere uvedomili význam športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže. Aby v záujme napĺňania tohto cieľa ponúkali deťom a mládeži vo všetkých slovenských krajoch možnosť „dotknúť sa športu a olympizmu“, inšpirovať sa skutočnými olympijskými hrami a v konečnom dôsledku tak formovať vzťah k športu.

V priebehu deviatich rokov sa Olympijské festivaly Slovenska (predtým OFDMS) pevne etablovali v širokom spektre olympijských aktivít, úspešne prenikli do povedomia širokej verejnosti. Významne prispievajú k formovaniu trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, k spájaniu športu s kultúrou, výchovou a vzdelávaním. V záujme napĺňania ušľachtilej myšlienky olympizmu prispievajú spolupráci viacerých organizácií.

 

Podrobné informácie a registračný formulár nájdete TU: www.milujemsport.olympic.sk/projekty/olympijske-festivaly-/prihlasenie-2017