VII.Valné zhromaždenie OK Michalovce

22.04.2017 18:24

Dňa 20.4.2017 sa v MsKS v Michalovciach uskutočnilo VII.Valné zhromaždenie Olympijského klubu Michalovce, na ktorom sa zhodnotila bohatá minuloročná činnosť klubu a jeho pestré aktivity smerované k letnej olympiáde v Riu 2016. V rámci posolstva k OH v Riu, OK uskutočnil množstvo sprievodných akcií a olympiád. Na zhromaždení sa zúčastnila aj olympionička z Vancouveru 2010, Nicol Čupková. Valné zhromaždenie schválilo rozpočet a plán činnosti pre rok 2017.