Časopis Svet športu

24.04.2013 00:00

 

 

www.svetsportu11.sk

Štvrťročník SVET ŠPORTU
Vydáva BALWEEN Slovakia, s.r.o

Adresa redakcie:
BALWEEN Slovakia, s.r.o
štvrťročník Svet športu
Hencovská 1871/46
09302 Vranov nad Topľou

E-maily: balween@stonline.sk
studiosport1@gmail.com
Telefón:
+ 421 905 654 093
+ 421 949 788 273