Olympijský odznak všestrannosti

26.11.2019 16:33

 

www.olympic.sk/clanok/skoly-v-projekte-olympijsky-odznak-vsestrannosti?view-context=odznakvsestrannosti

 

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) je športový projekt Slovenského olympijského a športového výboru v Slovenskej republike realizovaný na školách, zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Je to celoročný dobrovoľný projekt, ktorý sa primárne realizuje na základných školách a osemročných gymnáziách počas školského roka aj na hodinách telesnej výchovy.