Malí orli plnili OLOV

04.04.2015 14:54

Basketbalisti získali Olympijské odznaky všestrannosti 

 

     Olympijsky klub Michalovce a basketbalový klub chlapcov 1.BK Michalovce pripravili pre deti testy 

     pre získanie Olympijských odznakov športovej všestrannosti. Testovanie sa uskutočnilo na záver 

     tréningového bloku gymnastickej prípravy, ktorú klub usporiadal pre svojich      

     najmenších členov počas 6 týždňov. Tréningy sa uskutočnili v telocvični ZŠ Školská a výborne ich 

     viedla PaedDr. Radka Hajdúková.   Tento blok bol zameraný na rozšírenie a skvalitnenie všestrannej

   pohybovej prípravy detí. Tréningy sa niesli v znamení dobrej nálady  a počas nich si deti vyskúšali veľké 

   množstvo zaujímavých a pre nich nových cvičení a hier. Podstatný bol najmä pohyb a dobre strávený  

   voľný čas. Tréningov sa zúčastnili nielen členovia 1.BK Michalovce, zaujímavosťou je aj účasť             

   chlapca zo Španielska, ktorý aktuálne   prázdninoval na Slovensku.  

   Klub bude v týchto aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.

    Viac o OLOV nájdete na : https://olov.webnode.sk/     

   Fotogaléria z ďalšieho tréningu :

     https://new.1bkmi.sk/clanky/996/Fotogaleria--Rozsireny-trening-pre-mini-ziakov

 

                                               1.BK  Michalovce