10.Valné zhromaždenie OK

12.10.2021 21:42

Po dlhej pandemickej odmlke sa 11.10.2021 uskutočnilo 10.Valné zhromaždenie OK,  ktoré bolo výročné a súčasne  i volebné. Delegáti  si desť rokov existencie klubu pripomenuli videoprojekciou,  následne zvolili nový výkonný výbor OK a do funkcie predsedu potvrdili na ďalšie obdobie Jozefa Uchaľa. V závere OK ocenil najaktívnejšie materské, základné a stredné školy. Predseda OK poďakoval zakladajúcemu členovi Igorovi Remákovi a za podporu a pomoc primátorovi mesta Michalovce, Viliamovi Zahorčákovi. V tomto kalendárnom roku Olympijský klub Michalovce obhájil už po tretíkrát prvenstvo v súťaži klubov a získal Cenu Vincenta Lafka pre najlepší olympijský klub Slovenska. www.youtube.com/watch?v=9jT9-KGHNQU