HODINA ZEME 24.3. - 25.3.2017

  Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor. V našom meste zhasneme 25.3.2017 okrem Ulice masarykovej a Hrádku, najmä časť Stráňany, a to v čase 20.30 - 21.30 hod. Pred budovou ZŠ Školská  čakáme všetkých enviromentálne zmýšľajúcich. Doneste si si čelovky, baterky, lampióny a príďte si vychutnať TMU. V piatok 24.3.2017 sa v priestoroch školy uskutoční workshop na tému svetelného znečisteia, Od 9.00hod. budú prebiehať prednášky i prkatické činnosti nie len pre žiakov ale aj širokú verejjnosť. Všetci ste srdečne pozvaní.

www.youtube.com/watch?v=ClJpOHSyBnA&t=98s

hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/

 

 
 

 Jubilant  Pavel Gajdoš

Vynikajúci gymnasta, reprezentant Československa, medailista z majstrovstiev sveta a olympionik - 4.miesto v súťaži družstiev OH 1960 Rím, 6.miesto v súťaži družstiev OH 1964 Tokio, ktorý v roku 1954 maturoval na michalovskom gymnáziu - sa 1.augusta dožíva krásnych 80 rokov. Pri tejto príležitosti mu chceme v mene nášho olympijského klubu čo najsrdečnejšie zablahoželať a zaželať najmä pevné zdravie.

www.gymnastics.sk/wiw/gajdos.html

www.sportcenter.sk/stranka/vasen-zvana-gymnastika-3-cast

 

Udeľovali sme prvé zlaté odznaky

V stredu 28.októbra 2015, sa v telocvični ZŠ Školská, stretli seniori pri plnení odzanku všestranosti. Olympijský odznak všestrannosti je projekt SOV, v rámci ktorého môžu najmladší i najstarší športovci získať bronzový, strieborný a zlatý odznak. Tentokrát naši seniori získali 11 bronzových, 5 strieborných a 8 zlatých odzankov. Všetkým srdečne blahoželáme.

  www.youtube.com/watch?v=TsjvjTiWfvI   

 

VÝROČNÉ OCENENIE SOV ZA FAIR PLAY

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 9. februára (SOV) – V Koncertnej sále Reduty
 v Spišskej Novej Vsi sa v pondelok uskutočnilo slávnostné
 odovzdávanie cien Klubu fair play
Slovenského olympijského výboru (KFP SOV) za rok 2014
 

 
 
 
 
 

 Nakuknite v krátkej prezentácii ako sme športom oslávili 

120.výročie založenia MOV

www.youtube.com/watch?v=yld7-5jlCOI

 

Olympijské kluby Slovenska ako predĺžené ruky SOV sú spoluorganizátormi najmasovejších aktivít, vyhlasovaných SOV, pôsobia v meste a regióne, prispievajú k  šíreniu a popularizácii hodnôt a princípov olympizmu, rozvíjaniu olympijského dedičstva. Prispievajú k výchove a vzdelaniu mladej generácie prostredníctvom športu, fair-play, kultúrnych a enviromentálnych aktivít.  Zabezpečujú regionálne Olympiády detí materských a základných škôl. Týmito aktivitami olympijské kluby prispievajú k vlastnej propagácii v meste svojho pôsobenia, ako aj k popularizácii svojich olympionikov, ktorí počas týchto podujatí pomáhajú.

Olympijské kluby po dohode striedavo organizujú slávnostné vyhlasovanie laureátov cien fair play SOV. V spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou kluby zabezpečujú usporiadanie oblastných, krajských i celoslovenských kôl vedomostných súťaží, aj prijatia členov olympijských akadémií susedných krajín.Spolu s príslušnými komisiami SOV kluby často pomáhajú zabezpečovať rôzne semináre SOV, letné tábory, besedy s olympionikmi. Organizujú napr. Beh olympijského dňa, Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska, plnenie Olympijského odznaku všestrannosti. Kluby prispievajú k realizácii Národného dňa čistoty športovísk.

Olympijské kluby vyvíjajú aj bohatú vlastnú činnosť. Usporadúvajú prednášky, semináre, výstavy, besedy i autogramiády, vyhlasujú najúspešnejších športovcov mesta.

Koordináciu činnosti olympijských klubov zabezpečuje Združenie olympijských klubov Slovenskej republiky. Za cieľ si stanovilo spoločné napĺňanie úloh SOV v presadzovaní myšlienok olympizmu v Slovenskej republike.

Pierre de Coubertin vo svojej básni Óda na šport, nazýva šport elixírom života. Hovorí o ňom, že je krása, spravodlivosť, odvaha, čestnosť, radosť, plodnosť, pokrok,....a

Ó, šport, si mier!

Si puto, ktoré spája národy,

čo ako bratia spoločne sa podriaďujú

sile a disciplíne, sebaovládaniu.

Od teba mládež učí sa i sebaúcte,

ceniť si iné národy, ich vlastnosti....

to nech je cieľom -

súťažiť jeden s druhým v mieri.

 

 

SOV aktuality

Anton Siekel - nový prezident SOV

27.11.2016 00:23
NOVÝM PREZIDENTOM SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU SA UŽ V PRVOM KOLE VOLIEB NA 51. VALNOM ZHROMAŽDENÍ SOV SUVERÉNNE STAL ANTON SIEKEL   Novozvolený prezident SOV Anton Siekel prijíma blahoželanie od svojho predchodcu Framtiška Chmelára, ktorého prijali za čestného prezidenta SOV. FOTO JÁN...

Olympic cup

26.06.2016 16:44
V utorok, 5.7.2016, sa uskutoční už 5.ročník tenisového turnaja veteránov nad 50 rokov. Budú sa hrať len štvorhry, hrací systém určíme dodatočne, podľa počtu prihlásených dvojíc. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána Uchaľa, na tel.č.:0903603359 do 1.7.2016 

Štafeta RIO 2016

03.05.2016 22:22
1.mája 2016 sa konal už 32.ročník Podvihorlatského maratónu. Jeho súčasťou bol aj polamratón  a polmaratónska štafeta, Práve na jej trať sa vydala aj naša olympijská štafeta.  Primátor mesta Viliam Záhorčák a predseda OK Michalovce, Jozef Uchaľ, spolu zapálili olympijský oheň na námestí a...

Valné zhromaždenie Olympijského klubu

08.03.2016 21:44
 VI,Valné zhromaždenie OK,  sa uskutočnilo 11.3.2016  v malej sále MsKS o 15.00 hodine. www.youtube.com/watch?v=WSyH8UREmYk&list=FL2PfjUhLtVV_fPimUUpc3Vw

NÁRODNÝ CINTORÍN OLYMPIONIKOV V MARTINE

03.11.2014 22:30
    Národný pamätník olympionikov bol slávnostne odhalený len 16. októbra, ale aj za krátky čas ho už navštívilo množstvo ľudí – jednotlivcov aj účastníkov školských výletov. Napĺňa sa tak zámer Slovenského olympijského výboru, ktorý sa dlhodobo usiloval o zriadenie pietneho miesta na...