Webnode

 Jubilant  Pavel Gajdoš

Vynikajúci gymnasta, reprezentant Československa, medailista z majstrovstiev sveta a olympionik - 4.miesto v súťaži družstiev OH 1960 Rím, 6.miesto v súťaži družstiev OH 1964 Tokio, ktorý v roku 1954 maturoval na michalovskom gymnáziu - sa 1.augusta dožíva krásnych 80 rokov. Pri tejto príležitosti mu chceme v mene nášho olympijského klubu čo najsrdečnejšie zablahoželať a zaželať najmä pevné zdravie.

www.gymnastics.sk/wiw/gajdos.html

www.sportcenter.sk/stranka/vasen-zvana-gymnastika-3-cast

 

Udeľovali sme prvé zlaté odznaky

V stredu 28.októbra 2015, sa v telocvični ZŠ Školská, stretli seniori pri plnení odzanku všestranosti. Olympijský odznak všestrannosti je projekt SOV, v rámci ktorého môžu najmladší i najstarší športovci získať bronzový, strieborný a zlatý odznak. Tentokrát naši seniori získali 11 bronzových, 5 strieborných a 8 zlatých odzankov. Všetkým srdečne blahoželáme.

  www.youtube.com/watch?v=TsjvjTiWfvI   

 

Európsky týždeň športu

Tak ako v celej Európe, tak aj v Michalovciach sa úspešne športovalo celý týždeň. Športové akcie prebiehali najmä v školách. Bokom nezostali ani seniori a zdravotne postihnutí. V piatok 11.9.2015 si pod taktovkou olympijského klubu zašportovali zdravotne postihnutí z denných mestských centier. V piatich disciplínach bojovali o víťazstvo jednotlivci i kluby. Dobrá neláda nechýbala ani pri zaslúženom guľáši a dobrej  muzike.

 

VÝROČNÉ OCENENIE SOV ZA FAIR PLAY

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 9. februára (SOV) – V Koncertnej sále Reduty
 v Spišskej Novej Vsi sa v pondelok uskutočnilo slávnostné
 odovzdávanie cien Klubu fair play
Slovenského olympijského výboru (KFP SOV) za rok 2014
 

 
 
 
 
 

 Nakuknite v krátkej prezentácii ako sme športom oslávili 

120.výročie založenia MOV

www.youtube.com/watch?v=yld7-5jlCOI

 

Olympijské kluby Slovenska ako predĺžené ruky SOV sú spoluorganizátormi najmasovejších aktivít, vyhlasovaných SOV, pôsobia v meste a regióne, prispievajú k  šíreniu a popularizácii hodnôt a princípov olympizmu, rozvíjaniu olympijského dedičstva. Prispievajú k výchove a vzdelaniu mladej generácie prostredníctvom športu, fair-play, kultúrnych a enviromentálnych aktivít.  Zabezpečujú regionálne Olympiády detí materských a základných škôl. Týmito aktivitami olympijské kluby prispievajú k vlastnej propagácii v meste svojho pôsobenia, ako aj k popularizácii svojich olympionikov, ktorí počas týchto podujatí pomáhajú.

Olympijské kluby po dohode striedavo organizujú slávnostné vyhlasovanie laureátov cien fair play SOV. V spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou kluby zabezpečujú usporiadanie oblastných, krajských i celoslovenských kôl vedomostných súťaží, aj prijatia členov olympijských akadémií susedných krajín.Spolu s príslušnými komisiami SOV kluby často pomáhajú zabezpečovať rôzne semináre SOV, letné tábory, besedy s olympionikmi. Organizujú napr. Beh olympijského dňa, Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska, plnenie Olympijského odznaku všestrannosti. Kluby prispievajú k realizácii Národného dňa čistoty športovísk.

Olympijské kluby vyvíjajú aj bohatú vlastnú činnosť. Usporadúvajú prednášky, semináre, výstavy, besedy i autogramiády, vyhlasujú najúspešnejších športovcov mesta.

Koordináciu činnosti olympijských klubov zabezpečuje Združenie olympijských klubov Slovenskej republiky. Za cieľ si stanovilo spoločné napĺňanie úloh SOV v presadzovaní myšlienok olympizmu v Slovenskej republike.

Pierre de Coubertin vo svojej básni Óda na šport, nazýva šport elixírom života. Hovorí o ňom, že je krása, spravodlivosť, odvaha, čestnosť, radosť, plodnosť, pokrok,....a

Ó, šport, si mier!

Si puto, ktoré spája národy,

čo ako bratia spoločne sa podriaďujú

sile a disciplíne, sebaovládaniu.

Od teba mládež učí sa i sebaúcte,

ceniť si iné národy, ich vlastnosti....

to nech je cieľom -

súťažiť jeden s druhým v mieri.

 

 

Webnode

SOV aktuality

Olympic cup

26.06.2016 16:44
V utorok, 5.7.2016, sa uskutoční už 5.ročník tenisového turnaja veteránov nad 50 rokov. Budú sa hrať len štvorhry, hrací systém určíme dodatočne, podľa počtu prihlásených dvojíc. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pána Uchaľa, na tel.č.:0903603359 do 1.7.2016 

Štafeta RIO 2016

03.05.2016 22:22
1.mája 2016 sa konal už 32.ročník Podvihorlatského maratónu. Jeho súčasťou bol aj polamratón  a polmaratónska štafeta, Práve na jej trať sa vydala aj naša olympijská štafeta.  Primátor mesta Viliam Záhorčák a predseda OK Michalovce, Jozef Uchaľ, spolu zapálili olympijský oheň na námestí a...

Valné zhromaždenie Olympijského klubu

08.03.2016 21:44
 VI,Valné zhromaždenie OK,  sa uskutočnilo 11.3.2016  v malej sále MsKS o 15.00 hodine. www.youtube.com/watch?v=WSyH8UREmYk&list=FL2PfjUhLtVV_fPimUUpc3Vw

NÁRODNÝ CINTORÍN OLYMPIONIKOV V MARTINE

03.11.2014 22:30
    Národný pamätník olympionikov bol slávnostne odhalený len 16. októbra, ale aj za krátky čas ho už navštívilo množstvo ľudí – jednotlivcov aj účastníkov školských výletov. Napĺňa sa tak zámer Slovenského olympijského výboru, ktorý sa dlhodobo usiloval o zriadenie pietneho miesta na...